Théta hladina

Rozsah: 4 + 7,9 Hz

Hladina théta je stavom výrazného útlmu všetkých funkcii. Mysel’ ani telo nereagujú na žiadne zmyslové podnety. V tomto stave často dochádza k samovol’nej projekcii obrazových informácii z pamati podvedomia a ich selektívnej prezentácii v snoch. Hladina je príznačná pre najhlbší duševný relax, hlbokú meditáciu s introvertnou koncentráciou. Z nášho hľadiska je vel’mi významnou hladinou pre schopnosť efektivnejšieho, rýchlejšieho, objemovo rozsiahlejšieho, dlhodobo stabilnejšieho príjmu informácií a  motivácie k dosiahnutiu vytýčených ciel’ov. Disponuje nadmierou kreativity a identifikácie podstaty problémov, je vhodná k učeniu nových vzorov a preprogramovávaniu starých vzorov správania. Prítomnosť snov je vždy prezentovaná aj frekvenciami hladín alfa a beta.

Charakteristické psychosomatické aktivity hladiny théta:

 • Hlboké stavy meditácie.
 • Intuícia.
 • Podpora pamäti.
 • Vysoká receptivita.
 • Podpora kreativity.
 • „Aha efekt“, náhle osvietenie špecifické pre hladinu théta.
 • Snová imaginácia.
 • Inšpirácia.
 • Zlepšená koncentrácia.
 • Expanzia vedomia mimo fyzické telo.
 • Modifikácia správania.
 • Zosilnený účinok liekov a medikamentov.
 • Superlearning, rýchle porozumenie informácií.
 • Preprogramovávanie negatívnych vzorov správania.
 • Aktívne snívanie.
 • Seba - hypnóza.
 • Redukcia stresu.
 • Extrasenzorická percepcia (mimozmyslové vnímanie).

Hladina Théta je tiež označovaná ako „stav šera”, typický pre stav zaspávania a prebúdzania, alebo stav „bdelého snenia“, v ktorom informácie vnímame sprostredkovane pomocou metaforických obrazov, bez účasti logického vedomého uvedomenia. 

Biochemická podstata psychoemocionálnych stavov hladiny Théta: Melatonín- najvýznamnejší hormón, ovplyvňujúci mnoho iných hormonálnych funkcií, riadi denný 24 hodinový cyklus bdenia a spánku a niektorých hormónov endokrinného systému, je hormón dobrej nálady. Eliminuje príznaky depresie, zvyšuje efektívnosť srdca, prostredníctvom obličiek zvyšuje krvný tlak a eliminuje hypertenziu. Chráni jadrá a mitochondrie DNA, riadi produkciu najhumánnejších hormónov. Redukuje následky poškodení mozgu spósobených Parkinsonovou chorobou. Hrá dóležitú úlohu v prevencii kardiatickej arytmie. Vplýva na dlhovekosť, je to imunoregulátor podporujúci produkciu T - buniek, riadi denné cykly a endokrinné hormóny. Pôsobí ako prevencia insomnie. Pomáha obehovému systému. Je nevyhnutný pri poruchách imunitného systému a pri kardiovaskulárnych chorobách. Eliminuje depresívne stavy, sezónne depresívne poruchy,  lieči sexuálnu dysfunkciu, chrání dlhodobú pamäť, napomáha učeniu a pamati. V perimenopauze žien podporuje činnosť štítnej žl’azy a gonádotropnú hladinu, navracia plodnosť a pomáha v prevencii menopauzových depresií, pôsobí preventívne v migrenóznych atakoch. Je dóležitou súčasťou liečenia róznych druhov rakoviny, HIV a iných viróznych ochorení.  Serotonín- reguluje krvný tlak, sekréciu žalúdočných kyselin, stimuluje funkciu hladkého svalstva a ovplyvňuje náladu, riadi spánok a sexualitu. Pomáha regulovať funkciu zvracania, pocit hladu. Je súčasťou biochémie depresívnych stavov, migrenóznych stavov, biochémie bipolárnych porúch, biochémie túžby.

Kontakt

Spirituálna regresia LBL Anna Purná

Námestie Gen. M. R. Štefánika 29
Myjava
0903 43 50 13 spiritualna.regresialbl@gmail.com